SERVICII PAZA

Paza si protectia sunt activitati desfasurate prin forte si mijloace specifice, in scopul asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materiala a acestora, precum si a protejarii persoanelor impotriva oricaror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizica sau sanatatea. POWER ONE SECURITY asigură servicii de pază si protectie pentru toate categoriile de obiective, indiferent de natura acestora, cu agenţi de paza/securitate instruiţi, specializaţi pentru astfel de activităţi si autorizaţi de organele abilitate.În conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare privind societăţile de paza, legislaţia muncii. Societatea de Paza si Protectie desfasoara activitati in piata de profil incepand cu anul 2008, fiind specializata si atestata in domeniu securitatii, Paza si Protectia Bunurilor si Valorilor, Transport Special de Bunuri si Valori, Garda de Corp, consultanta in domeniu securitatii.

POWER ONE SECURITY asigură servicii de pază pentru toate categoriile de obiective, cu agenţi de paza instruiţi, specializaţi pentru astfel de activităţi si autorizaţi de organele abilitate.
Agenţii de paza sunt echipaţi în uniforma societăţii, având însemne distincte şi dotare specifică activităţii: baston de cauciuc (tomfă), pulverizator de substanţe iritant-lacrimogene, staţie radio emisie/recepţie/ telefon mobil, lanterna.

 

image004         Birou